knipan

Pyrolaväxter

Pyrolorna är fleråriga. Blommor regelbundna med fria kronblad. 10 ståndare och ett stift. Kapsel femrummig klotrund med mycket små vindspridda frön.

Klotpyrola

Klotpyrolan kan du finna överallt i Sverige. Från de skånska sandiga strandskogarna till en bra bit upp i fjällen. Den växer lika gärna på torr som på fuktig mark bara den är mager och humusrik. Torrt som fuktigt , solljus eller skugga vilket som helst tolereras, men konkurrens av andra skyr den. Bladskivorna är ovala och naggade. Om man tittar på kronan så är den klotrund nästan sluten, färgen är vit- blekrosa. Stiftet är rakt och helt inneslutet i kronan.

I Skåne finns klotpyrolan huvudsakligen från Linderödsåsen och norrut.

Här kommer några klotpyrolor, vid motionsslingan vid Ljungdala, Hässleholm, på väg att blomma över den 22/6 2019.

Grönpyrola

Här ser du grönpyrolan på sin växtplats i tallskogen söder om Åhus. Den trivs i glesa tallskogar. När det gäller Skåne finns den enbart i skyddsskogen mot Hanöbukten. På Öland kan den också träffas på i liknande biotoper på norra delen av ön. I övriga Sverige finns den i Götaland, Svealand och större delen av Norrland undantaget fjälltrakterna. Speciellt med grönpyrolan är de mörkgröna bladskivorna på långa rödbruna skaft och även stjälken går i rödbrunt. Blommorna är grönvita och öppna. Stiftet sticker ut, grönt till färgen och så är det böjt.

Vitpyrola

Vitpyrolan förekommer med ytterligare två underarter i Norden. Det är bara underarten Norskpyrola som utöver huvudarten finns i Sverige. Sandpyrolan har sin huvudutbredning på Jyllands västkust.

Vitpyrolan huvudarten trivs, till skillnad mot de tidigare arterna, på lite rikare mark och där får gärna vara fuktigt också. Den växer inom ett brett spektrum av biotoper. Skogar, kärr, bryn, hagar och vägrenar.

You might be interested:  Violer

Stjälkens nedre fjäll är breda, stjälkomfattande och rödbruna. Bladskivorna,

naggade i kanten, på långa ej vingade skaft. Blommorna 6-15 är vita öppna. Det rosa stiftet är böjt och sticker ut från blomman.

Förekommer i hela landet förutom i fjälltrakterna. Den avlöses i fjällen av:

Norskpyrolan som är mycket lik huvudarten. Den växer på mera kalkrik mark. Man ser den ofta på dryashedarna, i videsnåren, i fjällbjörkskogar m. m.

Vad är det som skiljer de två underarterna. Stjälk rödaktig, bladskivor gulgröna, blad helbräddade. Fodret bildar en ca 1 mm hög krage vid blomskaftet. Krona gulvit kortare än dubbla fodrets längd. Stiftet är liksom hos huvudarten böjt.

Ögonpyrola

Se så blygt hon tittar ner mot sina fötter. Hon är ju inte ful, men visst ser hon lite annorlunda ut. I Skåne kan man få se henne i de sandiga tallskogarna kring Åhus. Längre uppåt i landet är det en vanligare växt. Från Småland och upp till Lappland finner man henne mest i skuggiga lägen, men hon skyr inte hagar och vägkanter.

Hon bildar ofta små bestånd i en slänt eller en vägkant. De kortskaftade bladen är vintergröna och nästan cirkelrunda. Blomman är ensam och väldoftande (det har jag inte provat) vit och utbredd på ett sätt som ser konstlat ut. Kapseln är upprätt.

Ryl

En lite udda släkting till pyrolorna. Även den träffar du på i strandskogen vid Åhus. Den står ut med torkan i sanddynerna i den glesa tallskogen.

Som de flesta vintergröna växter har den mer eller mindre läderartade blad. När den inte blommar kan man kanske förväxla den med lingonris. Bladen är styva, blanka, mörkgröna och grovt sågkantade mot spetsen. Bladen sitter i kransar (se ovan och nedan). Stjälken är kantig och vedartad. Blommorna sitter på långa skaft i en flocklik samling. Den mogna kapseln sitter upprätt.

You might be interested:  Skäggdopping: En fängslande vattenfågel med unika egenskaper

Förekomsten i Sverige är från Blekinge och upp till Norrlandsgränsen vid Gävle.