vuosiloma

Työntekijän ja Työnantajan Sopimus Opintovapaasta

Opintovapaasopimus on keskeinen dokumentti, joka määrittelee työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen opintovapaasta. Tämä sopimus antaa työntekijälle mahdollisuuden osallistua opiskeluun tai koulutukseen tietyksi ajaksi säilyttäen samalla työsuhteen ja mahdollisesti saaden tukea koulutuskustannuksiin.

Opintovapaasopimuksen Tärkeys

Opintovapaasopimus on keskeinen osa opintovapaata hakevan työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta. Sen tarkoituksena on määritellä:

 • Opintovapaan kesto: Sopimuksessa määritellään, kuinka pitkäksi ajaksi työntekijä voi jäädä opintovapaalle.
 • Opintovapaan tarkoitus: Sopimus voi sisältää yksityiskohtia siitä, millaista koulutusta tai opiskelua työntekijä aikoo suorittaa vapaan aikana.
 • Työsuhteen jatkuminen: Opintovapaasopimuksessa sovitaan siitä, että työntekijän palattua opintovapaalta hänellä on oikeus palata takaisin samaan tai vastaavanlaiseen työhön.

Opintovapaasopimuksen Sisältö

 1. Osapuolet: Sopimuksessa määritellään selkeästi, ketkä ovat sopimuksen osapuolina eli työnantaja ja työntekijä.
 2. Opintovapaan ajankohta: Määritellään opintovapaan alkamis- ja päättymispäivä sekä opintovapaan kesto.
 3. Opintovapaan tarkoitus ja suunnitelma: Sopimuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä opintoja tai koulutusta työntekijä suorittaa vapaan aikana. Tässä voi olla mukana koulutusohjelman kuvaus, kurssien nimet tai muut opintoihin liittyvät tiedot.
 4. Työnantajan velvollisuudet: Työnantaja sitoutuu opintovapaasopimuksessa tukemaan työntekijää opintovapaan aikana, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden paluuseen samaan tai vastaavaan työhön opintovapaan jälkeen.
 5. Työntekijän velvollisuudet: Työntekijän tulee noudattaa opintovapaasopimuksessa määriteltyä suunnitelmaa ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista opintoihin liittyen.

Opintovapaasopimuksen Tekeminen

 1. Neuvottelut: Työntekijän ja työnantajan välillä käydään neuvottelut opintovapaasta ja sen ehtoista.
 2. Sopimuksen laatiminen: Opintovapaasopimus laaditaan kirjallisesti ja siinä määritellään selkeästi kaikki sopimuksen osapuolet, opintovapaan ajankohta, tarkoitus ja muut ehdot.
 3. Sopimuksen allekirjoitus: Sekä työntekijä että työnantaja allekirjoittavat sopimuksen, osoittaen sitoutumisensa sopimuksen ehtoihin.

Opintovapaasopimus on olennainen asiakirja, joka määrittelee työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen opintovapaasta. Tämä sopimus luo selkeät puitteet opintovapaalle, varmistaen työntekijän oikeudet opiskeluun ja paluuseen työhön opintovapaan jälkeen.